smarek

Temat: Dr Eryk Łon z Katedry Bankowości nowym członkiem RPP
w Warszawie w 2008 roku w: Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy, pod red. J. Olszewskiego, M. Słodowy-Chełpy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji...
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=24552