smarek

Temat: Artykuły z archiwum "Rzeczpospolitej"
[quote name='jb' date='2007-10-25 18:49' post='78389'] ciekawe artykuły w niektórych poruszanych na tym forum wątkach , zaprzeczano np. jakoby świadkowie mieli duchownych a jak już wspominałem zależy to od sytuacji jak wyciągają rękę po pieniądze od państwa to są duchownymi jak służba wojskowa to są duchownymi takie rozdwojenie jak uzyskują "kieszonkowe" w wysokości poniżej najniższej krajowej to nie dostają wynagrodzenia z tym ostatnim ... będzie tak" Użytkownik dawid1234 edytował ten post 2007-10-26, godz. 08:20
Źródło: watchtower.org.pl/forum/index.php?showtopic=4404Temat: ostatnia sesja: "pętli zaciskanie"
... i rewaloryzacji ‟Śródmieścia” w Tomaszowie Lubelskim w obrębie ulic: Piekarskiej, Gen. T. Piskora, Armii Krajowej, Stawisko, Świętojurskiej, Gałczyńskiego, terenem parafialnym przy ul. Królewskiej, ulicą Stawisko, Bracką i T. Kościuszki. 18. Przystąpienie...
Źródło: tomaszow.net.pl/forum/viewtopic.php?t=23198


Temat: Wynagrodzenie asystentów
Interpelacja nr 4032 do ministra sprawiedliwości w sprawie projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury Szanowny Panie Ministrze! W projekcie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury proponuje się uregulowanie ... ust. 3 powyższego projektu ustawy wysokość stypendium aplikanta prokuratorskiego i aplikanta sędziowskiego odpowiadać będzie wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego. W tej samej wysokości określono w przepisie art. 45 cyt. projektu ustawy wysokość wynagrodzenia przysługującego aplikantowi aplikacji sędziowskiej w okresie stażu na stanowiskach asystenta sędziego, a następnie referendarza sądowego (art. 31 ust. 2). Analiza proponowanych przepisów każe skonstatować, że w przepisach przejściowych zamieszczonych w rozdziale 7 projektu ustawy nie przewidziano niestety żadnych regulacji odnoszących się do wynagrodzenia asystentów zatrudnionych na dotychczasowych zasadach, co może spowodować niemałe niezadowolenie tej grupy zawodowej i poczucie skrzywdzenia. Przypomnieć należy, że wysokość ich wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie wynagradzania asystentów sędziów (Dz. U. nr 125, poz. 872). Rozporządzenie to różnicuje wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów, uzależniając go od szczebla sądu, w którym zatrudniony jest asystent. W efekcie najniższe wynagrodzenie zasadnicze otrzymują asystenci zatrudnieni w sądach rejonowych, a najwyższe w sądach apelacyjnych. Wynagrodzenia te odbiegają jednak znacznie od wynagrodzeń referendarzy. Wynagrodzenie bowiem tych ostatnich stosownie do przepisu art. 151b § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. nr 98, poz.1070, z późn.zm. - dalej ˝usp˝) wynosi 75% wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Podsumowując, wejście w życie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w obecnym kształcie spowoduje, że wysokość wynagrodzenia osób odbywających aplikację sądową i prokuratorską będzie znacznie odbiegała od wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w charakterze asystenta ... których dalej będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia z dnia 27 czerwca 2006 r. Brak właściwych przepisów przejściowych może doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, że doświadczeni asystenci będą osiągać znacznie mniejsze wynagrodzenie niż ... osób, które ukończyły aplikację sądową, których liczba jeszcze bardziej się zwiększyła po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 r., stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów dotyczących orzekania przez asesorów sądowych. Wydaje się, że prawidłowym w tej sytuacji zabiegiem legislacyjnym byłoby umieszczenie w rozdziale 7 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przepisu, który nowelizowałby przepis art. 155 § 4 usp i jednocześnie określałby, że ... 872). Przepisowi art. 155 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych można by było nadać nowe brzmienie, zgodnie z którym asystentom sędziego przysługiwałoby wynagrodzenie zasadnicze ustalone w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu zasadniczemu w stawce podstawowej referendarza sądowego (harmonizacja z art. 45 projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury), oraz określić, tak jak było to dotychczas ... związku z tym planowane jest wprowadzenie poprawek do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w celu zrównania wynagrodzenia asystentów zatrudnionych na dotychczasowych zasadach z planowanym według projektu powyższej ustawy...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=5


Temat: INTERPELACJE W SPRAWIE ASYSTENTÓW
Interpelacja poselska nr 4032- TĄ W ZASADZIE JUŻ ZNACIE BO PRZEDSTAWIAŁEM JĄ JUŻ NA FORUM w sprawie projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury W projekcie ustawy o Krajowej Szkole ... z przepisem art. 42 ust.3 powyższego projektu ustawy wysokość stypendium aplikanta prokuratorskiego i aplikanta sędziowskiego odpowiadać będzie wysokości wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej referendarza sądowego. W tej samej wysokości określono w przepisie art. 45 cyt. projektu ustawy wysokość wynagrodzenia przysługującego aplikantowi aplikacji sędziowskiej w okresie stażu na stanowiskach asystenta sędziego, a następnie referendarza sądowego ( art. 31 ust.2). W przepisach przejściowych zamieszczonych w Rozdziale 7 cyt. projektu ustawy nie przewidziano żadnych regulacji odnoszących się do wynagrodzenia asystentów zatrudnionych na dotychczasowych zasadach. Przypomnieć należy, że wysokość ich wynagrodzenia zasadniczego określa rozporządzenie z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie wynagradzania asystentów sędziów ( Dz. U. z 2006r., nr. 125, poz. 872), Rozporządzenie różnicuje wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystentów uzależniając go od szczebla sądu w którym zatrudniony jest asystent. W efekcie najniższe wynagrodzenie zasadnicze otrzymują asystenci zatrudnieni w sądach rejonowych, a najwyższe w sądach apelacyjnych.. Wynagrodzenie te odbiega znacznie jednak od wynagrodzeń referendarzy. Wynagrodzenie bowiem tych ostatnich stosownie do przepisu Art. 151b§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku- Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2001r., nr.98, poz.1070 z późn.zm.- dalej usp) wynosi 75 % wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej sędziego sądu rejonowego, powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego. Podsumowując, wejście w życie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w obecnym kształcie spowoduje, że wysokość wynagrodzenia osób odbywających aplikację sądową i prokuratorską będzie znacznie odbiegała od wysokości wynagrodzenia osób zatrudnionych w charakterze asystenta sędziego na dotychczasowych zasadach na korzyść tych pierwszych. Co więcej taka sama ... roku. Brak więc właściwych przepisów przejściowych może doprowadzić do paradoksalnej sytuacji, że doświadczeni asystenci będą osiągać znacznie mniejsze wynagrodzenie niż ich młodsi koledzy skierowani w czasie aplikacji na staż, a nawet ... po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 października 2007 roku, stwierdzającego niekonstytucyjność przepisów dotyczących orzekania przez asesorów sądowych. Wydaje się, że prawidłowym w tej sytuacji zabiegiem legislacyjnym byłoby umieszczenie w Rozdziale 7 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przepisu, który nowelizowałby przepis art. 155 §4 usp i jednocześnie określałby, że z momentem wejścia w życie tej ustawy traci moc wydane na podstawie ... lipca 2001 roku- Prawo o ustroju sądów powszechnych można byłoby nadać nowe brzmienie określając, że asystentom sędziego przysługuje wynagrodzenie zasadnicze ustalone w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu zasadniczemu w stawce podstawowej referendarza sądowego ( harmonizacja z art. 45 projektem ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury) oraz określić tak jak było to dotychczas uregulowane, że w pozostałym zakresie do asystentów sędziego stosuje się przepisy ... o pilną odpowiedź na następujące pytanie: Czy planowane jest wprowadzenie poprawek do projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w celu zrównania wynagrodzenia asystentów zatrudnionych na dotychczasowych zasadach z planowanym...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=187


Temat: Gospodarka - Polska
Płaca minimalna ma wzrosnąć Katarzyna Górowicz, lez 2007-08-04, ostatnia aktualizacja 2007-08-03 19:55 Do 1126 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie w Polsce. Taką decyzję ma podjąć Rada Ministrów prawdopodobnie już na najbliższym na posiedzeniu 21 sierpnia. Obietnica podwyżki padła podczas wtorkowego spotkania premiera Jarosława Kaczyńskiego z m.in. liderem "Solidarności" Januszem Śniadkiem. Z naszych informacji wynika, że najniższa płaca (dziś 936 ... wcześniej publicznie w telewizji deklarował, że rząd chciałby doprowadzić do tego, by minimalna płaca stanowiła 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wicepremier Gosiewski potwierdza: - Zdecydowaliśmy, że minimalna płaca wzrośnie do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Trwają prace nad kształtem rozporządzenia w tej sprawie. Być może sprawą zajmie się Rada Ministrów na najbliższym posiedzeniu, czyli 21 sierpnia. Tegoroczna płaca minimalna (936 zł) stanowi ok. 35,8 proc. szacowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (2616 zł). Ale nawet jej wzrost do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia nie zadowoli związkowców. Jak informuje na swojej stronie internetowej "S", zdaniem unijnych ekspertów wynagrodzenie godziwe powinno kształtować się na poziomie ok. 68 proc. płacy przeciętnej w danym kraju. "S" od kilku miesięcy prowadzi Ogólnopolską Kampanię Społeczną "Niskie płace barierą rozwoju Polski". Organizatorzy kampanii chcą ... średniej krajowej nie powinna jeszcze wpłynąć negatywnie na rynek pracy i w obecnej sytuacji gospodarczej będzie miała raczej efekt marginalny. - Jest ogromne zapotrzebowanie na pracowników. W okresie boomu gospodarczego to...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=79


Temat: Gospodarka - Polska
także Ministerstwo Finansów, które pracuje obecnie nad rewizją założeń makroekonomicznych do projektu budżetu na 2008 rok. - Szacujemy, że wzrost PKB w II kwartale 2007 r. wyniósł około 6 proc. - ... wzrost nakładów inwestycyjnych w dużych firmach w I połowie roku o ponad 30 proc. - Wzrost gospodarki coraz bardziej napędzany jest popytem krajowym, szczególnie konsumpcją. Sytuacja na rynku pracy wymusza wzrost wynagrodzeń i nic nie zapowiada, żeby ta sytuacja szybko się zmieniła - zauważa Marcin Mróz, główny ekonomista Fortis Banku Polska. Sprzedaż detaliczna w lipcu była wyższa o 17,1 proc. w porównaniu ... że stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od października 1999 r. - Dane GUS dotyczą okresu sprzed ostatniego zamieszania na rynkach finansowych i przeceny na GPW. Dopiero dane za kolejne miesiące...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=79


Temat: Projekt rozporządzenia w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektór
Ministrów W związku z ukazaniem się na stronie internetowej kancelarii Premiera Rady Ministrów projektu rozporządzenia z dnia 7 marca 2007r. w sprawie uprawnień szczególnych przysługujących niektórym kategoriom członków korpusu służby cywilnej ... skarbowego, zatrudnionemu w komórce egzekucyjnej urzędu skarbowego zwanego dalej  ”egzekutorem”, za osobiste wykonanie czynności w zakresie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych  przysługuje wynagrodzenie prowizyjne        w wysokości: Rada Krajowa ZZPEA wielokrotnie stała na stanowisku, że w komórce egzekucyjnej winny mieć uprawnienia do wynagrodzenia prowizyjnego wszyscy pracownicy wykonujący czynności egzekucyjne  a nie enumeratywnie wymienieni                  ... zatrudnionemu w komórce egzekucyjnej urzędu skarbowego na stanowisku komornika skarbowego przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 0,5 % kwoty ściągniętej przez pracowników  zatrudnionych w komórce egzekucyjnej wymienionych w §  2 ust.1. Łączne miesięczne wynagrodzenie prowizyjne komornika skarbowego przysługuje w wysokości nieprzekraczającej  czterokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia  zasadniczego. Wprowadzenie proponowanych przez stronę związkową rozwiązań polegających na uzależnieniu prowizji komornika skarbowego od  wielkości kwot ściągniętych przez ... zaległości przez zastosowanie środka egzekucyjnego bez konieczności wysyłania pracowników w teren. Ściąganie zaległości przez inspektorów jest najmniej uciążliwe dla zobowiązanego oraz najmniej kosztowne. Uzależnienie bezpośrednio wynagrodzenia od efektów pracy ma pozytywne ... z mocą obowiązującą do 31 grudnia 2007r. Egzekucja  należności do budżetu Skarbu Państwa na całym świecie traktowana jest w sposób szczególny, bowiem od jej sprawności i odpowiedniego wynagradzania  zależy utrzymanie, na odpowiednim poziomie, dyscyplinę i kondycję finansową budżetu państwa. Z up. Rady Krajowej ZZPEA Przewodniczący Eugeniusz Matusiak Do wiadomości: 1) Pan Marian Banaś Podsekretarz Stanu     Ministerstwo Finansów  w Warszawie Dziekujemy...
Źródło: ww.egzekucja.org.pl/phpBB/viewtopic.php?t=268


Temat: XXV Sesja RM
I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego Miasta Świętochłowice działających w zakresie oświaty. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia miastu Zabrze pomocy finansowej celem wsparcia budowy Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Zabrza. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/113/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w ... zmiany uchwały nr XV/114/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok. 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ... Organizacjami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz wysokości nagród i rodzaju wyróżnień dla zawodników za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym....
Źródło: swiony.info/f/viewtopic.php?t=7868